Go to menu

CIS JŘ: Minulost, současnost a budoucnost

November 2023

Na OpenAltu 2023 jsem měl přednášku o CIS JŘ, ve které jsem popsal dobu před ním, jeho vznik, spory o data a zmínil jeho budoucnost. Na závěr jsem ukázal svou práci na zpracování existujících výstupů z CIS JŘ.